11/19/2011

பொன்னியின் செல்வன்............

பொன்னியின் செல்வன்...... கல்கி எழுதிய புகழ் பெற்ற தமிழ் சரித்திர நாவலாகும். 1950 - 1955 ஆண்டு வரை கல்கி வார இதழில்தொடர்கதையாக வெளியிடப்பட்டது. இந்த நாவலுக்குக் கிடைத்த மக்கள் ஆதரவு காரணமாகத் தொடர்ந்தும் பல்வேறு காலகட்டங்களில் இதே நாவலை கல்கி இதழ் தொடராக வெளியிட்டது. தவிர தனி நூலாகவும் வெளியிடப்பட்டுப் பல பதிப்புக்களைக் கண்டுள்ளது. கி.பி. 1000 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் இருந்த சோழப் பேரரசை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தவரலாற்றுப் சரித்திர நாவல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.from {http://www.facebook.com/pages/}


எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்..............

பொன்னியின் செல்வன் 5 பாகத்தையும் கிழே உள்ள Linkல் கிளிக் செய்து Download செய்து கொள்ளவும்..............

பாகம் 1a - Download                                              பாகம் 1b - Download


பாகம் 2a - Download                                              பாகம் 2b - Download


பாகம் 3a - Download                                              பாகம் 3b - Download


பாகம் 4a - Download                                              பாகம் 4b - Download


பாகம் 5a - Download                                              பாகம் 5b - Download


பாகம் 5c - Download                                              பாகம் 5d - Download

1 கருத்து: